Plum, Joep

Hij wordt op 3 december 2006 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De oorkonde en onderscheiding krijgt hij uit handen van Loco-Burgemeester Krasovec, Frans. Joep bekleedt de volgende maatschappelijke functies: