Poes poes poes

Info: Poes poes poes
Jaar: 2001
Componist: Peter Bartholomé
Schrijver: Frans Stollman
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door: Nit veëdieg[2]}


REFR
Poes poes poes, zoeë don iech roffe óp mieng sjats
Poes poes poes, zoeë rof iech och duks óp mieng kats
Poes poes poes, Ze kunt ummer eëve jeer
Poes poes poes, doava krien iech 't hin en weer
Poes poes poes, Va diech bin iech jans hingeweer
Poes poes poes, Ze wilt nit mieë, ze deet nuus mieë
Poes poes poes, Zuk diech mar inne angere heer

Me hat zoeë van die dere, lofe durch jen hoeës
Die hant duks zoeng manere, Dat kunt nit ummer oes
Me broecht ze nit tse roffe, Den oeëre zunt nit doa
Wents doe jet mots krieje, zunt ze nit mieë doa
Van dat deer bin iech d'r sjlaaf, Alaaf iech bin noen d'r van aaf

Zoeë is dat bei de dere, Zoeë is dat bei de lü
Me mos ziech darve were, óp d'r daag van hü
D'r man ruft óp zie vräusje, Och went ze hem nit hüet
Mos heë alwerm jet krieë, dan is zie oeës de buurt
Van dat deer bin iech d'r sjlaaf, Alaaf iech bin noen d'r van aaf

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 22