Politieke Partijen

Organisatie,

Algemeen

Dit zijn duurzaam georganiseerde groeperingen waarvan de leden een aantal opvattingen gemeen hebben over de wenselijke inrichting van de samenleving en ter verwezenlijking daarvan proberen zij politieke macht te verwerven en uit te oefenen.

Zij verschillen aanmerkelijk van de politiek actieve groeperingen die het politieke strijdtoneel beheersen voor de opkomst van de vertegenwoordigende democratie. Politieke partijen ontstaan als organisaties waarmee steeds grotere groepen burgers betrokken kunnen worden bij het bestuur en zijn politieke partijen uitgegroeid tot de traditionele vorm van politieke participatie, tot een 'intermediaire structuur' tussen burgers en politieke besluitvormingsorganen.

Onderstaand onvolledige overzicht (op alfabet) is een opsomming van de kerkraadse politieke partijen. De gegeven informatie is bij landelijke partijen veelal een weergave van die overkoepelende landelijke partij. Een politieke partij bestaat uit een partij-afdeling en een partij-fractie. Indien informatie voorradig is, staat deze op een aparte pagina, per partij.

Partijen

Politieke Partijen
Partijen

Burgerbelangen Kerkrade - CDA - D66 - Groen Links - KOE - Lokaal Alternatief - Ons Kerkrade - Ouderenpartij Kerkrade - PvdA - SP - VVD

Partijen Inactief 1Parkstad - ARP - BBK Lokaal - CHU - CPH - CPN - DPK - Egalité - Kerkraads Belang - KVP - Leefbaar Kerkrade - Lijst Coumans - Nederlandse Unie - PPR - PSP - PvdD - PVV - TON - Vrijzinnig Democratische Bond
Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen - Provinciale Staten verkiezingen - Tweede Kamer verkiezingen
Lijst van politici