Post- en Telegraafkantoor

(Doorverwezen vanaf Postkantoor)
Ansicht.postkantoor.jpg

Algemeen

Met de komst van de dilligences wordt ook het postvervoer gestimuleerd. Het vervoer van brieven wordt vanaf 17 april 1807 aan de staat voorbehouden nadat het eerst in particuliere handen is. In 1829 valt Kerkrade onder het postarrondissement van Vaals. De post wordt in Vaals opgehaald en in Kerkrade bezorgd. De kosten bedragen 5 cent per poststuk meer, dan de normale portokosten.

Locht

Op de Locht wordt op een vooralsnog onbekende datum een postbewaarcentrum geopend. Hier wordt door de diligence van Sittard naar Aken, de post afgegeven. De veldwachter neemt deze post dan mee naar de geadresseerde. Vanaf 1853 wordt de post vanuit Heerlen bezorgd. De introductie van standaard brievenbussen vindt plaats op 24 augustus 1850.

Kerkrade-West

Fb-postkantoorspekholzerheide-0000-kyraeggen-20160306.jpg

Dit postkantoor is in een vooralsnog onbekende periode gelegen aan het Willem-Sophiaplein te Spekholzerheide. In het pand is anno 2016 een tandheelkundig centrum gevestigd.


Kerkrade-Centrum

In 1875 (De Trompetter vermeldt 1873) wordt een hulpkantoor op de Markt geopend, ongeveer op de lokatie van het huidige pand Markt 53. Dit kantoor wordt in 1897 hoofdkantoor. Onder het rayon Kerkrade vallen dan Kerkrade zelf, Eygelshoven, Schaesberg en Waubach. De bouw van een nieuw hoofdkantoor aan de Hoofdstraat begint in 1908 en wordt in 1909 beëindigd. De kosten van dit in zwitserse landhuisstijl opgetrokken gebouw bedragen f 20.259,00. Al in 1919 wordt het postkantoor uitgebreid. Daarvoor nog, in 1915, wordt een openbare Telefoonaansluiting beschikbaar gesteld.

Beitel

In 1984 wordt het voorsorteercentrum op het Industriegebied de Beitel geopend. Na een grondige renovatie wordt in 1988 het hoofdkantoor heropend.

Postkoor

Op 9 maart 1978 richt directeur G.N. Bos het Kerkraads Postkoor op. In eerste instantie treedt het koor alleen op tijdens bedrijfsactiviteiten, maar later wordt ook buiten het bedrijf opgetreden. In Maart 2003 bestaat het koor 25 jaar.

Dirigenten

Verder