Pratsj en Praal

Revue,

Deze revue wordt in Maart 1989 uitgevoerd door Toneelvereniging Excelsior, Harmonie St. Philomena, Kirchröatsjer Meadsjer en de als gevolg hiervan opgerichte Johnny G. & the Pharaos.

De revue is geschreven door de Ziepsjaf bestaande uit Jan Haselier, Haselier, Frans, Friedericks, John, Sprokel, Cas en Römgens, Arno. Ook Stuurman, Ger wordt genoemd als co-auteur.