Prickveld

Dit veld omvat in de 17e Eeuw en de 18e Eeuw het gebied van de huidige Holz en Strass (D).

Onder dit gebied ligt een steenkoollaag die door verschillende mijnbedrijven ontgonnen wordt. Deze bedrijven zijn verenigd in de Prickköhler. Ook Prickpoul, Neu Prick en de Domaniale Mijn hebben de laag ontgonnen.

Verder