Putstraat

Fb-putstraat-1955-petertrompetter-20180225.jpg

De Kom,

Deze straat ligt in het verlengde van de Boomgaardskuilweg en de Torenstraat. Zij is genoemd naar een voormalige waterput in deze straat. De naamgeving dateert van oudsher, maar komt al voor op kaarten van 1822.

De Putstraat is in 1876 verbreed. Dit gebeurt op verzoek van de provinciale inspecteur der buurtwegen. Deze constateert een jaar eerder in 1875 dat de straat ernstig vervuild is.

De oorspronkelijke waterput (waar een groot deel van de bevolking van Eygelshoven water komt halen) is in 1894 na die verbreding verplaatst naar de tuin van de nabijliggende pastorie.