Puutsje is jing zung!

Info: Puutsje is jing zung!
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


Als klinge diets, 't bloof miech bij
Dan zaat mieng mam, noen kom ins hei
Ze miech óp heure sjoeës da hoof
En miech doabij e müelsje joof
Zoeë hat mieng mam jans önbewos
Jelieërt miech wie ich puutsje mos

REFR
Woarum, woarum, woarum
Is puutsje jaar jing zung
E muulsje is e tseeche dat
Me ummer richtieg jeer ziech jat
Doarum, doarum, doarum
Is puutsje jaar jing zung

Woarm noe jieëft 't sjtriet en krich
En tseecht me duks e valsj jezich
Wail me verjoos 't sjunste dat
wat doe de mam jielieërt os hat
De leefde, vrit en jjeer ziech han
En ziech ins puutsje, noen en dan

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 6 uit Archief Rodazangers