36er Regiment

(Doorverwezen vanaf Regiment)
S5035248-regiment.jpg
Carnaval20060227-535-jarde.jpg

carnavalsorganisatie,

Het Regiment is de opvolger van een eerdere Jarde van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. De meest aannemelijke oprichtingsdatum is 19 januari 1975. Maar ook andere data komen in aanmerking:

Jaar 16 januari 19 januari 21 januari
1975 De Zuid Limburger dd 27 december 2000 en Trompetter dd 16 januari 2008 De Zuid Limburger dd 18 januari 1995
1977 andere bronnen
1976 andere bronnen

Het regiment begeleidt en beschermt de prins en organiseert jaarlijks het (gekostumeerd) regimentsbal. Het is een oude traditie die in 1992 in ere hersteld wordt. Een van de voorzitters in een vooralsnog onbekende periode is Jos Slechtriem.

Afbeeldingen