Corten, Reinier

(Doorverwezen vanaf Reinier Corten)

Directeur,

Hij wordt in 1844 op 24 Augustus te Beek geboren en overlijdt op 25 augustus 1909 te Maastricht. Naar hem wordt de Directeur Cortenstraat genoemd.

Monseigneur Dr. Corten wordt in 1909 begraven te Rolduc. Hij is vanaf 25 october 1893 directeur van Rolduc tot aan zijn overlijden in 1909. Vanaf 1868 is hij reeds als leraar aan Rolduc verbonden. Onder zijn directeurschap (1893-1909) worden de stoffelijke overblijfselen van de stichter van Rolduc vanuit Sechtem (D) naar de crypte van Rolduc overgebracht (op 7 augustus 1895). Vooral door zijn ijver wordt in de jaren 1892-1895 de abdijkerk ingrijpend gerestaureerd door bouwmeester P. Cuypers. Van zijn hand is ook het geschiedkundig werk Rolduc in woord en beeld. Ook voor het onderwijs is zijn bestuur zeer vruchtbaar. Door zijn toedoen komt de voorbereidende school met twee afdelingen voor tien- tot dertienjarigen tot stand, terwijl hij tevens een handelscursus inricht, voorloper van de latere handelsschool.

Andere functies die hij bekleedt zijn:

  • doctor honoris causa van de universiteit van Leuven
  • kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond
  • geheim kamerheer van Z.H. Paus Pius X
  • officier in de orde van Oranje Nassau
  • stichter van de vereniging Voor Eer en Deugd
Directie Katholiek_Gymnasium_Rolduc#Directie

voorganger Corten, Reinier opvolging
Everts, Willem 1914 - 1919 Schrijnen, Laurentius J.A.H.