Park West

(Doorverwezen vanaf Roda JC Court)

Gebiedsherinrichtingplan[1],

In 2014 wordt het definitieve plan uit oktober 2014 aangenomen van Buro Lubbers voor de herinrichting van een gedeelte van Kerkrade-West. Het betreft het gebied dat ingesloten wordt door de Kaalheidersteenweg, Papaverplein, Hyacintstraat, Geraniumstraat en de Heiveldstraat.

In het plan is plaats voor een speelterrein, wandelpaden, een Roda JC Court, een watertappunt[2], een tuinierplek, een picknickplaats en een speelbos.

Roda JC Court

In het genoemde en vastgestelde plan staat de Court nog aangeduid als Cruyf Court. In latere media-uitingen wordt echter steevast het Roda JC Court genoemd.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Herinrichtinsplan dd oktober 2014
  2. Mail Gemeente Kerkrade, Jenny Senscheid dd 20170821