Sambaloavend

Info: Sambaloavend
Jaar: 2004
Componist: J. Kluter
Schrijver: Maurice Hinzen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door De Sjtèchneëlsjer}


REFR
Ayayaya, Jef miech mar samba vasteloavend
Jef miech mar samba karnaval
Noen dans mit miech d'r janse oavend
Mit vasteloavend is 't bal

D'r sambakriebel zitst bij jidderinne in 't lief
al biste 120 joar en och e bisje sjtief
Dan hüetste samba sjtille, wille vus nit blieve sjtoa
Caramba mit la bamba en noen losse vier ins joa

D'r samba is nit lestieg, nè d'r samba kanste zoeë
De bee die junt va jans alling, 't vutsje wagkelt vroeë
De kneie en de erm krient 't werm van d'r tak
Caramba mit la bamba hat d'r samba diech jepakd

D'r noaber koam ins kieke, al in 't duurjespan
Heë hoeët d'r reën och tieke, Doava woeët heë nit bang
DeË reën kan miech nuus sjeële, zaat heë al vuur zieng duur
Vasteloavend jon iech viere, en d'r himmel kroog werm kluur

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 11