Sandberg

Nulland,

Dit is een omloop van de Feldbiss.

De straat is genoemd naar de steenkoollaag die in eigendom is van de Domaniale Mijn. De naamgeving dateert van 18 januari 1980. De steenkoollaag Sandberg is vanwege haar geringe hoogte (75 centimeter) en haar onzuivere kwaliteit kool niet ontginbaar.