Sanitas

Sanitas
Uitgever Bestuur der RK Vereniging 'Het Groene Kruis' Spekholzerheide
Van 1914
Tot onbekend
Edities onbekend
Oplage Onbekend, zeker 8
Pagina's onbekend

Ondertitel: Orgaan ter bestrijding der Tuberculose en ter bevordering der Volksgezondheid. Alleen editie 8 dd 25 december 1914 is bewaard gebleven.