Schäfer, Bart

Fb-bartschafer-20120223.jpg
Fb-viresco-20160203-moniquepluijmen.jpg

dwarsfluitist,

Bart wordt geboren in 1961. Nadat hij in 1969 lid wordt van Harmonie St. Aemiliaan vervult hij binnen deze vereniging nog de volgende rollen: onder-dirigent (sinds 1984), voorzitter muziekcommissie (sinds 1984), voorzitter commissie concertplanning (sinds 2006), leerling-opleider fluit (periode vooralsnog onbekend) en voorzitter productieteam A-la-carte concert (periode vooralsnog onbekend).

Bart is in een vooralsnog onbekende periode dirigent van Jongerenkoor Viresco. In november 2009 wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.