Schacht

Mijnonderdeel,

Een essentieel onderdeel van het Mijnbedrijf is de Mijnschacht.

De schacht is de plek waar het contact plaatsvindt tussen het bovengrondse deel en het ondergrondse deel van een mijn. Een van de schachten die vandaag de dag nog te bezichtigen zijn is de Schacht van Nulland van de Domaniale Mijn. De schacht van de Willem-Sophia is de eerste schacht in Nederland waar bij de bouw gebruik wordt gemaakt van de Bevriesmethode[1].

Op 23 januari 2017 start een grootschalig onderzoek waarbij onderzocht wordt welke oude mijnschachten mogelijk gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. De kosten daarvan bedragen € 11.000.000,- waarbij ook buiten Kerkrade schachten onderzocht worden. De kosten worden gedragen door de Rijksoverheid[2]. Het onderzoek start bij de Pensionaatstraat.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Jaarboek van het Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf 1997-1998 pagina 24
  2. https://l1.nl/bij-l1-kerkrade-start-met-opsporen-van-oude-mijnschachten-126092/ dd 22-1-2017