Scheren, Willy

Componist,

Willy is componist van Jef mar jaas! in 1957[1].

Produkten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Single Kirchroa jef mar jaas
  2. Batailles Carnavallade deel 3 dd 1998