Schurgers, Jo

JW (Jo) Schurgers is anno 2007 vaandeldrager bij Bridgeband Kerkrade.

Op 9 november 2001 ontvangt hij uit handen van Burgemeester Jos Som het lintje dat hoort bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze benoeming vanwege zijn werk voor het WMC, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936, VVV Kerkrade, Scouting Kerkrade en Harmonie St. Pancratius Nulland