Simons, Wim

Hij wordt in 2007 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is medeoprichter van Zuidelijke Speciaalclub Harzers, Comité Behoud Maria Gorettikerk en Wijkraad Nulland. In 2010 ontvangt hij de Pancratius Penning.

Verder bekleedt hij de volgende functies: