Sint Joseph, Zorg

Info: Sint Joseph, Zorg
Jaar: 1943
Componist: geen
Schrijver: Broeder Mansuetes
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Geen info beschikbaar}


Sint Joseph, Zorg!
In deze oorlogstijd
Wees gij onz' borg
Uw trouwe hulp verblijdt!

Het vliegtuig ronkt
Bedreigt dit dierbaar oord
Och, dat gij schonkt
Ons hulp en ons verhoord 't!

De afweer dreunt
Bestrooit ons heel gebied
Als gij ons steunt
Verlaat de moed ons niet

Och, sta ons bij
In 't vreselijk bomgefluit
Getrouw dan zij
Als onze bed' klink luid

Bij elk gevaar
Dat ons bestaan bedreigt
Maak één gebaar
En alle onheil wijkt

Uw hulp verblijdt
In deze bange tijd
Wees gij ons' borg
Sint Joseph, altijd zorg

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.