Sjang

20111020-sjang3.jpg

Beeld,

Dit beeld wordt in 1988 ter ere van de portier Sjang (Jean H. Derix, 2 october 1889, Tienray - 8 november 1973) opgericht, die Rolduc na 55 dienstjaren (1902-1957) verlaat.

Martin Engels, die als hulpportier met Sjang gewerkt heeft, verricht de onthulling van het beeldje op 7 oktober in de namiddag. Het initiatief om te komen tot een beeld van Sjang wordt genomen door reünisten van Rolduc en 120 oud studenten zijn bij de onthulling aanwezig. Het beeld is vervaardigd door de in 1936 te Bunde geboren kunstenaar Godfried Pieters. Het staat op de toegangsweg naar Rolduc, direct links vlak na de ronde toegangspoort. Jean Derix overlijdt in november 1973 op 84 jarige leeftijd.

Gedurende zijn lange staat van dienst maakt Sjang 5 directeuren mee:

Op 18 juni 1952 ontvangt hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et pontifice.