Sjiek en Sjtram Sjòw

Deze revue wordt in het Wijngracht theater opgevoerd in November 2002 ter gelegenheid van het 6 x 11 jarig jubileum van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936.

De revue is geschreven door Römgens, Arno, Frans Haselier, Jan Haselier, Wim Ploum, Fred Sochacki, Van de Weijer, Loek, Fred Sochacki en Kleinen, Wim. De show is geregiseerd door Theo Pasing.