Sjnei welt

Info: Sjnei welt
Jaar: 2004
Componist: Peter Bartholomé
Schrijver: Frans Stollman
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door De Martino's}


REFR
Kóm jank mit os d'r berg aaf
óp de latse of de sjliet
Doa is d'r winkter jidder daag
Kót bij, 't is nit wied
Doa witste watste has
In d'r sjnei maache vier os sjpas

Vruier woar 't duks zoeë wied
Vuur jet sjnei tse vinge
Me dong da óngerweëgs
Tirolerlidsjer zinge
Noe sjtelt de rees nieks vuur
D'r berg ligkt neëver jen duur

Vuur junt doa tsezame roetsje
D'r auwe sjteeberg aaf
Ins richtieg oesjelosse
Dat is vuur ós ing jaaf
De sjnei-welt bringt plezeer
Jidderinne hat dat jeer

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 19