Sjpek en ai

Info: Sjpek en ai
Jaar: 1986
Componist: Frans Hendriks
Schrijver: Frans Hendriks
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}

REFR
Ja sjpek en ai, dat helt ós óppen bee
Jet van ing hon en e verke durcheree
'ne telder joelasj of ing tas eëtsetsoep
Da sjtunt vier deesdieg och nog monter óp d'r sjtoep

De vasteloavend is besjtimd jing klingiegheet
Went me ziech beziet da wat me zoeë al deet
Laache zinge sjpringe die vastelovvendsdaag
Verjès da nit tse dinke an d'r eje maag

D'r tsóg óp roeëzemondieg junt vier ummer mit
Dat is e sjtuk lofe mer dat sjtuert ós nit
komme vier óp d'r maat en sjtunt loestieg bei d'r Joep
Da kieke vier al oes noa lekker eëtstsoep

Leef lu, maat uuch sjpas en los uuch mer ins joa
Pieng in inne kóp dat kunt d'r daag d'r noa
Huit uuch da jet sjpek en jet aier in de pan
't is nit tse jeleuve wat me da werm kan

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 11