Sjtèchneëlsjer (Carnavalsgroep)

Sjtèchneëlsjer.jpg
Fb-20160128-sjtechneelsjer-wieetsjaf.jpg

Algemeen

De groep wordt in 1984 opgericht. Later in 1985 op 16 maart wordt officieel D'r Kirchröadsjer Klone Kloeb de Sjtèchneëlsjer opgericht. Mede-oprichters van het eerste uur zijn Jac en Tiny Beaumont, en Mia en Marcel Hinzen[1].

1997

Zij winnen in 1997 de Sjlajerparade met het nummer Ós Sjtad. Letterlijk vertaald, is een sjtèchneëlsje, een punaise. Anno 1998 bestaat de groep uit 27 leden. Een aantal jaren wordt de groep muzikaal begeleid door Original Limburger Freunde, later door Eurode Swing.

2001 - 2010

Momenteel (2010) bestaat de groep uit 35 leden en heeft er (in 2007) een voorzitterswissel plaatsgevonden. Sinds dat jaar is Maurice Hinzen de nieuwe voorzitter. In 2007 staat hun nummer Aajeboare in de halve finales van het LVK en van het PLK en hun nummer Kinger Nè in de halve finale van het PLK. Met Aajeboare wordt een 4e plaats gehaald tijdens de Sjlajerparade in de Rodahal waarbij meteen een tweede plaats voor de presentatie gehaald wordt. Kinger nè haalt de finale van PLK 2008 en dat resulteert in een 5e plaats. Hun website, www.kloone.nl, haalt in 2008 de eerste keer 10.000 hits en heeft sinds 2006 meer dan 42.000 hits gehad. In 2008 en 2009 werken ze samen met Jack Vinders tijdens zijn theater-tour D'r Kloon die door geheel Limburg wordt uitgevoerd. Ook tijdens de kerst zijn ze actief tijdens de kerstshow van Vinders in de schouwburg van Heerlen. Ook in 2009 wordt de finale gehaald van PLK2009 met het liedje Wat nit is, dat kan nog kómme, de finale is op 31 januari 2009. Met dit liedje wordt een 5e plek gehaald in Kerkrade en zijn ze wederom halve finalist bij LVK 2009. In seizoen 2009/2010 wordt bijna een 1e plaats gehaald tijdens de Sjlajerparade met het liedje Karneval. De applaus-meting maakt van de 1e plaats door de vakjury,een 2e plaats. In 2010 wordt meegwerkt aan het theaterstuk In de büt van Paul Weelen en staan de klone 3 avonden in het Wijngracht samen met de mensen van het Volkstoneel Kerkrade.Op 11 november 2010 wordt wel de eerste plaats behaald met het nummer Dat weëd 'm. Hetzelfde nummer staat in 2011 in de finale van 't Parksjtad Leedjes Konkoer en in de halve finale van 't LVK.

Het ledenbestand telt inmiddels 35 leden waarbij het leeftijdsverschil tussen de jongste en de oudste precies 60 jaar is. In 2010 zijn 4 leden 25 jaar actief binnen de vereniging, zijn 2 leden meer dan 22 jaar bij de groep betrokken en zijn de eerste twee nachwoeks-leden 11 jaar lid. Het verloop is minimaal te noemen met één afmelding op 7 jaar tijd. Gemiddeld hebben de Sjtèchneëlsjer 75 activiteiten per jaar waarbij men gemiddeld met 21 leden aanwezig is. Dat betekent dat de groep zich ongeveer elke 5 dagen in de een of andere samenstelling ziet.

2011 - 2020

In mei 2012 worden de oprichters Mia en Marcel Hinzen benoemd tot senatoren van de vereniging.

Voorzitters

Afbeeldingen

Sjlajers

? Seizoen Titel Sjlajerparade
1997 Ós Sjtad 1
1998 I Kirchroa motste zieë 5
1999 D’r Vasteloavendstoesj 16
2000 Vasteloavend mit diech 17
2001 Mit d’r handy 19
2002 Auwieë 14
2003 Sambaloavend 7
2004 ‘t Miemmie mit de tsiem 9
2005 Fiësta oane Siësta 14
2006 Tsirkes Karneval 16
2007 Aajeboare 4
2008 Wat nit is, dat kan nog kómme 5
2009 Karneval 2
2010 Dat weëd 'm 1
2011 Noa de vasteloavend 1
2012 Wat e fes 1
2013 Iech wil nog nit noa heem 4
2014 D’r himmel óppen eëd 4
2015 Wat is ’t sjun um kloon tse zieë 2
2016 Mit karneval jeboare 2
2017 Dat is vasteloavend! 4
2018 Dat sjmaat noa mieë 2
2019 Hei sjokkelt de welt 3

Producten

CD: Dat weëd 'em

  1. Wat nit is, dat kan nog kómme
  2. Karneval
  3. Dat weëd 'm

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181017 pg 15