Sjtiemoeng óp d'r Maat

Info: Sjtiemoeng óp d'r Maat
Jaar: 2004
Componist: Leo de Bruyn-Victor Huits
Schrijver: Leo de Bruyn-Victor Huits
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door D'r Kirchröadsjer jong}


tussenspel: He-cha-cha-hoo, He-cha-cha-cha, He-cha-cha-hoo, He-cha-cha-cha

Mit de vasteloavend jon iech jeer eroes
Mar iech zuk 't nit tse wied
Iech jon da noa 't hats va Kirchroa
Doa woa me sjun verkleide ziet
Iech mos nog ieëtsj jet drinke
Miech och nog jet sjmienke
En doanoa jon iech noa d'r Maat
Doa zunt da alle lü in sjtiemoeng
Va 's mörjens vrug bis oavends-naat

REFR
Eemoal óp d'r Maat aajeland
Dan bin iech oes rand en band
Alaaf Alaaf mie Kirchroa
Joa de sjtiemoeng is werm doa

't Naats jon iech óp eem aa
jon iech effe sjloffe
Mörje bin iech vrug d'r bei
Iech jon da noa 't hats va Kirchroa
Doa woa me sjun verkleide ziet
Iech mos nog ieëtsj jet drinke
Miech och nog jet sjmienke
En doanoa jon iech noa d'r Maat
Doa zunt da alle lü in sjtiemoeng
Va 's mörjens vrug bis oavends-naat

Joa iech wil sjanse
En lekker danse
Mie hats dat sjleet vuur Kirchroa
Iech jon da noa 't hats va Kirchroa
Doa woa me sjun verkleide ziet
Iech mos nog ieëtsj jet drinke
Miech och nog jet sjmienke
En doanoa jon iech noa d'r Maat
Doa zunt da alle lü in sjtiemoeng
Va 's mörjens vrug bis oavends-naat

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 13