Sjtomme kal

Info: Sjtomme kal
Jaar: 2001
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Jo Schulteis
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, UItgevoerd door Vol doa[2]}


REFR
Jeweun jet sjtomme kal, dunt vier 't leefste
Jeweun jet sjtomme kal, kunt ummer aa
Jeweun jet sjtomme kal, dat is 't betste
En vier i Kirchroa kanne doa jet va
En vier i Kirchroa kanne doa jet va

't weëd zoeë vöal vertselt, wie 't leëve is jeesjtelt
en 't leed van alle daag, Mar dat is alles ejaal
mit e biesje sjtomme kaal ing jouw wiets en inne laach

De tsiet die sjteet nit sjtil, en deet umme rwat ze wil
Bring diech alling mar vräud, tseeg diech van dieng betste zie
En vertsel an alle lü, sjtomme kal, deë in diech bruit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 21