Sjtrüe Witvrauw Middieg

Dit is een carnavalsactiviteit op de Zondag voor Carnaval. Vrij vertaald luidt de naam van de activiteit: Namaak Weduwe Middag.