Sjwatse Kater

Sjwatsekater-orde.jpg

Algemeen

Dit is een jaarlijks door de Prinsenraad van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 uit te reiken oorkonde aan personen die bijzondere dingen doen voor Kerkraadse zaken. De onderscheiding wordt niet uitgereikt in 1974, 1972 en 1962. Sinds enkele jaren wordt de orde uitgereikt tijdens het Jalabal op Kasteel Erenstein.

Waarderingstekens

Carnavalsorde - Erepenning - Gouden Erepenning - Martin Buberpenning - Harry Vinders Award - Jód jedoa - Narrekap - Orde van Oranje-Nassau - Pro Ecclesia et Pontifice - Silvesterorde - Sjwatse Kater - Zilvere Kater


Uitreikingen

Recentelijk

2010

2000

1990

1980

1970

 • 1969: Hans Rutten (Voorzitter Auw Harmonie), Jan Boon (Dirigent Auw Harmonie)
 • 1968: H. Engels (Minister van VROM), Sjeng Curfs, (penningmeester KVV)
 • 1967: Nico Ploum (Hofnar), Pierre Grooten (Tsog en Feskommissioen)
 • 1966: H. Scheeren (Nestor KVV), M. Römgens (President Tsog en Feskommissioen), Wiel Körver (Tsog en Feskommissioen)
 • 1965: Wiel Ploum (Vice-president KVV), Lei Buck (Secretaris KVV)
 • 1964: Wiel Buck (President KVV), Sjean Wetzels en Joep Wetzels (Buutereedner en Hofnar)
 • 1963: Frits Ploum (Secretaris KVV)
 • 1962: niet uitgereikt
 • 1961: Math Bindels
 • 1960: Jo Gerats (President KVV), Jo Dohmen(Tsog- en Feskommissioen)

1960

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Dagblad de Limburger dd 20181204 pg regio 7
 2. <Via Kerkrade dd 20180118 pg 19
 3. 1kerkrade dd 15-2-2017