Slachthuis

Slachthuis Kerkrade.jpg

Bedrijfsgebouw aan de Hammolenweg,


De gemeenteraad van Kerkrade besluit in 1912 tot het bouwen van een openbaar slachthuis. In dat jaar worden in Kerkrade 744 runderen, 1047 kalveren, 4340 varkens, 52 schapen en 3 paarden geslacht. Hoewel een slachthuis dus rendabel zou zijn wordt het genomen raadsbesluit echter om onduidelijke redenen niet uitgevoerd en ook een tweede besluit van gelijke strekking uit 1914 wordt niet uitgevoerd. In 1926 wordt voor de derde keer door de raad tot de bouw van een slachthuis, nu met ijsfabriek, besloten. Op 16 october 1928 gaat de eerste spade de grond in.

Slachthuis Kerkrade, zijkant.jpg

Het gebouw, gelegen aan de Hammolenweg, is een ontwerp van de directeur van de Algemene Technische Dienst Duyckers, Cornelius en zou voor f 159.200,-- worden gebouwd door aannemer van Wersch uit Kerkrade. De totale kosten liepen uiteindelijk op tot zo'n f 400.000,--. Op 4 augustus 1934 (een andere bron vermeldt 14 aug.), 18 jaar na het eerste goede voornemen, vindt de opening plaats na een plechtige inzegening door deken W. van Ormelingen en wordt op 25 augustus van dat jaar daadwerkelijk in gebruik genomen.

Op 13 november 2019 wordt Slachthuis Kerkrade B.V. failliet verklaard.