Spiesstraat

Spiesstraat-20110924.jpg

Rolduckerveld,

Deze straat verbindt de Erensteinerstraat met de Van Gronsveldstraat. De straat is genoemd naar de familie Spies. De naamgeving dateert van 25 juni 1959. Vanaf april 2017 start Wonen Zuid (Woningbouwvereniging) met de sloop van een aantal woningen als start van een grootscheepse renovatie van het gebied[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 5-4-2017