Spoorstraat

De Baan,

Deze, voormalige, doodlopende straat ligt aan weerszijden van de Wolfsweg. Aan de Noord-west zijde heeft de straat een omloop. Zij ligt in het verlengde van de Fringslaan en verbindt deze met de Wolfsweg. Aan de zuid-oost kant ligt de weg aan weerszijden van de spoorlijn.

Aan deze straat ligt het voormalige station Kerkrade - Rolduc. Aan deze spoorlijn heeft de straat ook haar naam te danken. De straat wordt in eerste instantie aangelegd door Woningbouwvereniging 'Steunt Elkander' tussen 1920 en 1930. Later wordt de weg overgenomen door (dan nog) Gemeente Eygelshoven. De naamgeving dateert van 12 december 1919.

Op 28 januari 1982 verandert de naam van het straatdeel aan de oostkant in Wijngaardsberg. De naamgeving daarvan dateert van 28 januari 1982.

(Bron: De Straatnamen in Kerkrade Referenties)