Springlevend

Boekwerk[1],

Dit boekwerk van Riki Simons met ISBN-90-290-7127-3 info: KB bevat 158 pagina's.

Het wordt in 2002 in Amsterdam door Meulenhoff uitgegeven en heeft als ondertitel: "hoe kunst van nu internationaal weer spannend wordt. En hoe dat in Nederland ook zou kunnen".

samenvatting door KB
De beeldende kunst bloeit internationaal uitbundiger dan ooit, dankzij eigen initiatief van kunstenaars en grote betrokkenheid van particuliere sponsors en verzamelaars. Maar deze ontwikkeling gaat aan Nederland voorbij. De Nederlandse overheid versterkt haar greep op de beeldende kunst alleen maar verder, met steeds weer nieuwe subsidies en regelingen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.