St. Catharinakerk

Past.wijnenplein.jpg

Kerk op de Holz,

Algemeen

Geldinzameling tbv de bouw van de kerk

De kerk wordt in 1927 gebouwd door bouwpastoor Peter de Hesselle (op dat moment kapelaan in de St. Lambertusparochie in Kerkrade-centrum) die daarvoor in 1924 de opdracht krijgt van Bisschop Schrijnen van Roermond. De patroonheilige Catharina is Catharina van Alexandrië.In een klokkenstoel boven de sacristie (tussen kerk en dagkapel) wordt in 1928 een klok opgehangen. Het opschrift van de klok luidt:

At Honororum Sanctae Barbara.

"Gij zult mijn stem horen
 bij lijden en verblijden"

Holz Kerkrade A.D. 1928
E. Eysbouts me facit

Historie

1941

Op 31 juli wordt de kerk getroffen door een granaatinslag. De granaat komt binnen via het dak van de zijbeuk aan de kant van de Bockstraat en vernielt een bank in de zijbeuk aan de kant van de Abtenlaan.

1943

In april 1943 worden er door de Duitse bezetter (net als op een aantal andere plekken in Kerkrade) kerkklokken verwijderd om omgesmolten te worden. Uit deze kerk verdwijnt 1 klok. Wanneer het Duitse leger deze klok invordert, heeft iemand hierop met krijt geschreven: Wie met gestolen goed schiet, wint de oorlog niet! (zie: Uitspraken)

1984

In 1984 vindt er een grootscheepse renovatie plaats waarbij een gedeelte van het dak vervangen wordt door een leien dakbedekking. Deze renovatie wordt deels bekostigd door derden in de gelegenheid te stellen, delen van het dak te kopen. Enkele jaren daarvoor is reeds het front van de kerk gerenoveerd waarbij een drietal klokken geplaatst zijn.

2003

In Juni 2003 wordt het 75 jarig jubileum gevierd.

Pastoors

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.