St. Catharinaparochie

Parochiestcatharina.jpg

Parochie op de Holz,

De St.Catharinaparochie is gesticht in 1928. Vanaf 1924 werkt kapelaan P. de Hesselle van moederparochie St. Lambertusparochie op de Holz als bouwpastoor. Tot augustus 1928 "kerkt" de toenmalige Holz vooral op Rolduc, van waaruit ook de parochienaam St. Catharina in belangrijke mate is voortgekomen.

De H. Catharina van Alexandrië is op Rolduc de patrones der filosofen. De Domaniale steenkolenmijn, waarvan de ontwikkeling bisschop Schrijnen destijds aanzet tot de stichting van de parochie, kent de H. Catharina als patrones van de mijnwerkers. Bovendien wordt op de Holz in 1921 het klooster der zusters Ursulinen gebouwd, die Catharina vereren als "patrones van het onderwijs". Dit onderwijs wordt vanuit de Holz door de zusters tientallen jaren lang gediend.

In het voormalige parochiegebied van St. Lambertus verrijst in een kaal veld de St. Catharinakerk. Het uit Kunradersteen opgetrokken gebouw, naar een ontwerp van architect Bartels uit Heerlen, wordt gebouwd door aannemer Smeets in 1928. In het oorspronkelijke ontwerp zijn twee torens voorzien maar tot deze bekroning is het nooit gekomen. In de zomer van 1978 wordt de kerk op bescheiden wijze afgebouwd en dan voor het eerst ook van klokken voorzien. De afbouw is van de hand van de Kerkraadse architect J. Fanchamps.

De straten rond de kerk luisteren naar de namen van bekende abten van Rolduc, waarmee de Holz altijd een bijzondere band had. In de periode na WO 11 groeit de parochie door nieuwbouw in het Holzerveld uit tot 2.500 - 3.000 mensen.

De parochie wordt opgericht met het bouwen van de St. Catharinakerk in 1928. De patroonheilige is Catharina van Alexandrië.

Verder