St. Johannes de Doper (jongelingenvereniging)

jeugdvereniging,

Deze vereniging wordt in een vooralsnog onbekend jaar opgericht. Zij is verbonden aan de St. Johannes de Doperparochie.

Voorzitter

]