St. Jozef ziekenhuis

(Doorverwezen vanaf St. Jozefziekenhuis)
Stjozefziekenhuis-0000.jpg
Stjozefziekenhuis-32112.jpg

Algemeen

Op verzoek van deken Schijns komen in October 1910 drie zusters van de Dienaressen van de Heilige Geest vanuit Steyl naar Kerkrade en nemen hun intrek in het leegstaand huis van expediteur Ferdinand Vorage aan de Hoofdstraat. Hier openen zij het eerste Groene Kruisgebouw. Na de bouw van de nieuwe pastorie bij de St. Lambertuskerk in 1911 kopen de zusters de oude pastorie en richten er een verzorgingstehuis in. Op 12 mei 1913 leggen zij de eerste steen voor de bouw van een hospitaal met een budget van 5.000 gulden.

Geschiedenis

De opening vindt plaats op 2 februari 1914, met een capaciteit van 40 bedden. Een dag verpleging kost een patiënt 1,25 en arme ouderen betalen 75 cent per dag. De eerste operatie wordt uitgevoerd op 7 november 1916. De mijndirekties en het Algemeen Mijnwerkersfonds bevorderen de uitbreiding van het ziekenhuis. De patroonheilige van het ziekenhuis is St. Jozef. In 1923 vindt de eerste uitbreiding plaats. Op 12 februari 1938 wordt in het nieuw gebouwde Elisabethpaviljoen de eerste kraamvrouw opgenomen, een jaar nadat vrouwenarts Kreijen de gelederen is komen versterken.

Op 9 februari 1927 wordt het eerste door de staat erkende examen voor verpleegkundige in eigen huis afgenomen. Pas in augustus 1958 opent "Oos Heem", de verpleegstersflat met plek voor 80 verpleegkundigen in interne opleiding.

De laatste grote uitbreiding vindt plaats als in 1964 gestart wordt met de bouw van het nieuwe beddenhuis dat in 1967 geopend wordt.

In mei 1975 wordt de moderne intensive care afdeling geopend. Bij die gelegenheid maken de zusters bekend dat ze het bestuur willen overdragen aan een burgerrechtelijke stichting. De overdracht vindt plaats op [1 april]] 1976.

Het kinderpaviljoen wordt in december 2018 afgebroken, nadat dit twee verdiepingen tellend gebouw in 1957 gebouwd is[1]. Het gebouw maakt plaats voor het geplande Center Court.

Pas sinds september 1934 vindt er vanuit het ziekenhuis, ziekenvervoer plaats. Dan levert Het carroseriebedrijf Van Well & Goerke uit Heerlen de eerstse ambulance af. De volgende is een blauwe Opel BLitz in 1938. Deze doet zeker dienst tot in 1943. Deze Opel wordt in 1947 vervangen door een Ford Panel Truck. De voorlaatste ambulanec wordt midden jaren 50 van de 20e Eeuw aangeschaft, een Chevrolet. In 1968 koopt het ziekenhuis haar laatste ziekenauto, een Mercedes-Ben en draagt deze later over aan de GG&GD wanneer deze de zorg oor het ziekenvervoer overneemt.

Het beeld van Dr. Kreijen dat sinds Juli 1967 in de hal van het ziekenhuis staat is van de hand van Paul Driessen uit Rimburg.

Fusie en sluiting

In 1996 fuseerde het St. Jozefziekenhuis met de ziekenhuizen De Wever in Heerlen en Gregorius in Brunssum, die eerder in 1992 al waren samengevoegd. Samen gingen zij verder onder de naam Atrium Medisch Centrum Parkstad. Voorafgaand aan deze fusie was er hevig verzet. Dit kende een voorlopig hoogtepunt in 1995 met een manifestatie op de Markt onder aanvoering van Frits Sprokel en burgemeester Thijs Wölltgens. Daarvoor al hadden medewerkers van het kerkraadse ziekenhuis hun krachten gebundeld in een geheim actiefront dat in het geniep een bijeenkomst op Rolduc had georganiseerd met Hans Simons, staatssecretaris van Volksgezondheid. Dit moest allemaal in het geheim gebeuren, omdat gebleken was dat openbare tegenstanders van de fusie, waaronder bijvoorbeeld het Hoofd Poliklinieken, zonder pardon op straat gezet konden worden door directeur van de Wiel.

In het voorjaar van 2001 verzamelen de Politieke Partijen Groen Links en CDA, tegenstanders van de sluiting van het ziekenhuis in de Rodahal. Op maandagavond 2 april 2001 komen 1300 burgers bijeen in de Rodahal. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is afwezig. Aanwezig zijn Wethouder Krasovec, Frans, Gedeputeerde Eurlings, Parlementslid Groen Links Corrie Hermann, Siem Buijs (CDA). Een actiecomité wordt opgericht, genaamd Actie Behoud Ziekenhuis. Eerder al wordt een petitie uitgeschreven. Deze wordt ondertekend door 23.481 personen uit Kerkrade en omgeving.

Plannen

In 2009 wordt aangekondigd dat in 2010 in het oude ketelhuis Foyer wordt opgericht, een aantal wooneenheden voor jongeren. Eerder al, in 2005, op maandag 25 juli 2005 tekenen Burgemeester Jos Som en Eke Zijlstra van het Atrium MC (Heerlen) een overeenkomst voor de herinrichting van het ziekenhuisterrein dat ingesloten ligt tussen de Wijngracht en de Dokter Kreijenstraat. In oktober 2013 kondigt het ziekenhuis aan nog voor het einde van het jaar nieuwe plannen te presenteren voor de invulling van het ziekenhuisterrein. Van dit gebied zijn de parkeerterreinen in eigendom van Gemeente Kerkrade.

Directeuren

S.V.B.

Na 1979 komt het ziekenhuis onder de Stichting V. en B., met als Directeuren Sampermans en Sijstermans. Daarvoor wordt zij beheerd door St. Jozefziekenhuis (stichting). Het St. Elisabethpaviljoen (anno 1938) is op gegeven moment de kraamafdeling (en/of kinderpaviljoen). Dit paviljoen wordt later het St. Rochuspaviljoen genoemd en is de P.A.A.Z. (Psychiatische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van het ziekenuis. Oos Heem (de verpleegstersflat) wordt in Augustus 1958 geopend met een capaciteit van 80 personen. Het beddenhuis aan de Wijngracht dateert van 1967. De bouw daarvan begint in 1964. Op 1 april 1976 wordt het bestuur van het ziekenhuis door de zustercongregatie overgedragen aan een burgerrechtelijke stichting. De congregatie aan de Hoofdstraat verhuist naar het verbouwde klooster van de zusters Clarissen in Wahlwiller.

Trivia

Het ziekenhuis heeft een eigen radiozender: Radio Omroep Kerkrade

Afbeeldingen


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181212 pg 3
  2. Dagblad de Limburger dd 20171207 pg Regio 2
  3. Dagblad de Limburger dd 20171207 pg Regio 2