St. Paulusstraat

Chevremont,

Deze straat ligt in het verlengde van de Platanenstraat en verbindt deze met de St. Pieterstraat. De straat is genoemd naar de heilige. De naamgeving dateert van 20 maart 1923.

St. Paulus

Hij wordt geboren te Cilici (Turkije) en hij overlijdt in 67 te Rome. In 36 onderneemt hij verschillende missiereizen. Over zijn sterftejaar is geen duidelijkheid te krijgen, wel de manier waarop, onthoofding, staat vast. 14 Van zijn brieven staan in het Nieuwe Testament vermeld.