Steffan, Charles

Dirigent,

Hij is dirigent van Kerkelijk Zangkoor St. Rochus sinds 2004 en muzikaal leider van het schoolorkest van College Rolduc in een onbekende periode.