Strijthagen (Kasteel)

Algemeen

Het kasteel wordt rond 1250 gebouwd op gemeentegronden door Hendrik van Strijthagen. Opgravingen in de omgeving van het kasteel hebben aangetoond dat de akkerbouw zijn oorsprong vindt in de landgoederen uit de Romeinse tijd. De vermelding van het kasteel is gelegitimeerd vanwege het feit dat de Strijthagenweg naar dit kasteel genoemd. Het gebouw zelf ligt buiten de huidige gemeentegrenzen.

Geschiedenis

Oorspronkelijk heet het riddergoed Strithagin. Dit is van 1250 tot 1350 in bezit van het geslacht Strijthagen. Het wordt gesticht door Hendrik van Strijthagen van de adelijke familie van Strithagin. Hij pacht de grond van de gemeente en bouwt hier het riddergoed op. Het lasteel ligt dan langs de Strijthagenbenbeek dat dan de grens vormt tussen het Land van Rode en het Land van Herle. De Strijthagens blijven hun kasteel bewonen tot omstreeks 1358. Zij vertrekken dan naar Welten en Amby. Daar worden zij rond 1685 voor het laatst vermeld.

Clotz, Matthias Gerardus koopt het riddergoed op 3 april 1690 (andere bronnen vermelden October 1691). Door een huwelijk van Clotz, Maria Theresia de met de Heer van Collenbach in 1775, wordt laatstgenoemde in 1775 eigenaar van Riddergoed Strijthagen. In 1800 koopt Baron van Lommersum het kasteel. De laatste eigenares is de jonkvrouwe de Spirlet, die het landgoed verkoopt aan de familie Honigman, die op haar beurt het kasteel in 1917 overdoet aan de Oranje-Nassau Mijnen te Heerlen, thans in handen van de OGON B.V. (Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed Oranje-Nassau).

Eigenaren