Strijthagerbeek

Deze beek heeft een verloop dat zich regelmatig boven- en ondergronds afspeelt. Zij ontspringt in Landgraaf en splitst zich in twee stromen vlak voor de gemeentegrens met Kerkrade.

Beide stromen gaan onder de spoorlijn Eygelshoven / Landgraaf door (een op kerkraads- en een op Landgraafs grondgebied) en komen daarna (bovengronds) weer samen op de gemeentegrens. Opnieuw gaat zij ondergronds, onder de autoweg Kerkrade / Brunssum door, komt even bovengronds en gaat dan onder de Kanariestraat door. Vanaf dat moment loopt zij bovengronds parallel aan de Torenstraat. Ter hoogte van Schouffertsweide gaat zij na een bocht ondergronds. Zij komt bij Terbruggen en de Pastoor Stevensstraat even bovengronds. In het verlengde van Op den Dries (na de splitsing met de Anselderlaan) komt zij bovengronds waarna zij na enkele meters uitmondt in de Anselderbeek.

Verder