Tarie-Tara

Info: Tarie-Tara
Jaar: 1987
Componist: H. Simons
Schrijver: H. Simons
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Andere deelnemers in 1987}
REFR
En tsezame vange vier jans langzaam aa
Tarie Tara, Tarie Tara
Tarie Tara la la, Tarie Tara, Tarie Tara
Tarie Tara, Tarie Tara la la

Jiddes joar i Kirchroa is karnaval
Jroeës en kling is da drei daag paraat
Jidderinne deet ziech jet angesj aa
En truft ziech i Kirchroa óp d'r maat

Haste doabei ins enne sjleëte daag
Denk nit draa en maach diech doch jet sjpas
Krieg diech dan de tsiem en trek noa Kirchroa
Woatse werm jet Sjpas an 't leëve has

Asjermitwoch vilt ós allenäu zoeë sjwoar
De tsiem, de träot, D'r kloon jeet in de kas
't Is noch nit zoeë wied, drum zing nog effe mit
Tarie Tara bis datste bloare has

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 26