Terheide en Blijt

(Doorverwezen vanaf Terheide)

Heerlijkheid,

met als onderheerlijkheden: Terheide (tegenwoordig: Heyden, Duitsland) en Blijt (een deel van het huidige Bleijerheide).

Algemeen

Van een aantal Heren is achterhaald vanaf welk jaar zij Heer van Terheide en Blijt zijn. Van enkelen is zelfs de gehele periode bekend.

Terheide

Hausheyden20141120-1827.jpg

Voor 1370 is Hertog van Gulik (Jülich, sinds 1361) Heer van deze onderheerlijkheid[1][2]. Ook Eygelshoven behoort hiertoe. Het centrum van de Heerlijkheid ligt in het huis 'Heiden' (Duitsland) en is in die periode dan ook toevluchstoord voor de eigenaren. Kloosterlinge Anna von Schoenrade draagt vanwege een schuld van 3000 Gouden Schilden (met de Onderheerlijkheid als onderpand), in 1656[3] het Huis over aan Godart Bongart, Heer van deze Onderheerlijkheid. De Onderheerlijkheid bestaat bij de start uit de plaatsen Richterich, Horbach, Kohlscheid, Pannesheide en Eygelshoven.

De franse inval van 1792 maakt een einde aan het bestaan van deze Heerlijkheid, maar het Huis blijft in eigendom van de familie Bongart tot in het begin van de 20e Eeuw. Naar de heerschappij van de graven en hertogen van Gulik is de Gulikstraat genoemd. Tussen 2000 en 2003 wordt een aantal gebouwen (uit de periode 1610 - 1690) verbouwd tot appartementencomplex. Het hoofdgebouw is nog steeds in vervallen staat.

In de nacht van 19 op 20 januari 1762 wordt de hoeve An der Handt van boer Maren Schröders overvallen door Bokkenrijders[4].

Blijt

De onderheerlijkheid Blijde ontstaat rond Hoeve de Blij. Reeds in 1474 is deze bekend.

Trivia

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Haus%20Heyden.html dd 20170424
  2. Op 21 januari 1304 wordt een oorkonde getekend tussen de Heer van Heyden (toen ridder Arnold van de Bongart - De Pomerio én de graaf Gerhard van Jülich (Gullik). Hierin biedt Arnold van de Bongart zijn Haus Heyden als 'Offenhaus' aan, aan de graaf van Gullik. Daarmee is gezegd dat de Graaf van Gullik, Haus Heyden altijd mag gebruiken om oorlog te voeren en ridders in onder te brengen. Maar het gebouw zelf blijft eigendom van de familie 'Van de Bongarts'.
  3. Boven de toegangspoort is een timpaan aanwezig. Een hardstenen plaat draagt het wapen van de Heren von Bongart en het jaartal 1656.
  4. Bokkenrijders, de schande van Limburg II, pg 12