Thalen, Rob

Kunstenaar,

Hij woont en werkt een aantal jaren in de Schacht van Nulland. Deze schacht heeft hij met financiele steun van Monumentenzorg en de Provincie Limburg gerenoveerd. De bijdrage van Gemeente Kerkrade is vooralsnog onbekend.

Een aantal kunstwerken in Kerkrade zijn van zijn hand:

  1. Beweging
  2. Miner
  3. Kruisbeeld
  4. Beeld aan de Locht