Thelen, Jeu

Jeu wordt geboren in 1927 en hij overlijdt in december 2010.

Vanwege zijn activiteiten voor het Haanraadse verenigingsleven wordt hem op een vooralsnog onbekende datum de versierselen uitgereikt die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de volksmond wordt hij de Burgemeester van Haanrade genoemd.

Activiteiten