Theunissen, Chris

auteur, smid

Chris wordt in een vooralsnog onbekend jaar geboren en hij overlijdt in 2013 op een vooralsnog onbekende datum. Hij schrijft gedichten die onder andere zijn gepublieerd in Wauweljedanke en 4 uitgaves van Kerkrade Onderweg. Bij zijn overlijden verschijnt het gedicht van "Joep Kirchroa" (alias Paul Weelen).

Inne wuste keël, brei sjouwere,
inne lere sjótsel vuur,
inne sjwoare hammer in jen heng
deë jetweeswie hel
óp roeë jluietieg iezer houwet
dat óp inne sjtoale ambós loog

bis dat 't jans tseerlieg, tsemlieg dun
en fien wie ing ballariena,
passet in d'r sjunste kroeënloichter
van 't allerbetste tsimmer.

En in de vrij tsiet verzukket heë
in zieng allerdeepste moddersjproach
'tnemlieje mit wöad tse doeë.

Dat bild is noen jesjiechte.