Thomberg, Joris von

Abt,

Joris (Joerijs) von Thomberg is beter bekend als Joannes Wormbs. Hij is abt van Kloosterrade van 1557 (andere bronnen vermelden 1558) tot aan zijn overlijden op 28 mei 1600.

Hij is de eerste abt die niet door de kloostergemeenschap gekozen wordt, maar benoemd wordt door een koninklijk besluit. Hij volgt Leonardus Dammerscheidt (andere bronnen vermelden Joannes van Goer) op. Hij wordt opgevolgd door Mathias Straelen.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog trekt Willem van Oranje in 1568 door deze regio. Joris heeft dan al de kostbaarheden van de abdij in zekerheid laten brengen wanneer Willem 10.000 Imperialen opeist voor het onderhoud van zijn leger. Willem steekt de kloosterkerk in brand. In 1574 wordt de kerk een tweede keer in brand gestoken. Joris en de laatste koorheer zoeken elders een onderkomen. Via een Akense abt hoort de paus van de 'onbeheerde' abdij en stuurt een pauselijke commissie om te onderzoeken of de zelfstandigheid van de abdij opgeheven moet worden. Joris organiseert in korte tijd een aantal pastoors en pachters die in de gehavende kerk de vespers zingen. Wanneer kort daarna de pauselijke commissie arriveert kan die alleen maar constateren dat de abdij nog in gebruik is. Rolduc is alweer gered, met dank aan Joris van Thomberg.

Abten
voorganger Thomberg, Joris von opvolging
Leonardus Dammerscheidt 1557 - 1600 Mathias Straelen