Tijdloos

Dit is de eerste CD van het Chevremonts Mannenkoor 1912.

De CD is opgenomen in de abdijkerk van Rolduc. Medewerking verleenden: Susanne Hodi, Mathieu Consten, Jongstra, Véron, Jo Louppen en salonorkest Rouge. De CD verschijnt op 23 november 1996.