Titzfelt

Dit leengoed van het geslacht Van Leerode komt voor in het kadasterboek van 1771 en in de parochianenregisters van de 18e Eeuw. Deze laatste vermelden langs de tegenwoordige Vinkerstraat: Kloosterbos (11 huizen), Titzfeld (11 huizen), Knoch (3 huizen), Vink (14 huizen). De herkomst van de naam is onbekend.

Hoeve Titzfelt is naar dit leengoed genoemd en mogelijk ook het Titzveldpad.