Troubadours

Orkest,

Dit orkest wordt op een vooralsnog onbekende datum opgericht aan het eind van de jaren 30 van de 20e Eeuw. Naar alle waarschijnlijkheid komt dit orkest te Bleijerheide voort uit het opgeheven Kerkraads Jeugd Orkest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de activiteiten tijdelijk gestopt.

In 1955 fuseert deze vereniging met Lyra Orkest tot het huidige KSO

Dirigenten